Velkommen

Målgrupper - Konsulentfirmaet LADEFOGED-JEPPESEN.DK tilbyder ledere og medarbejdere i offentlige/private virksomheder udviklings- og proceskonsulentydelser samt oplæg og kursusforløb indenfor samarbejde, kompetenceudvikling og kommunikation.

Arbejdsgrundlag - Der anvendes anerkendende metoder og værktøjer (det systemiske perspektiv). Arbejdsprocesser er involverende, aktive og handlingsorienterede, og der er en klar forbindelse fra forandring til forankring.

Resultater - Der skabes bevægelse, refleksion og forandring, som sparer tid og øger effektiviteten og arbejdsglæden.

Fokusområder: - Håndtering af forandringer - Velfungerende teams og "TeamStatus & Udvikling" - Optimering af samarbejde i og mellem ledelses- og medarbejderteam - Bedre ledelse og "Ledere og praksisnær systemisk ledelse" - Coaching - Sparring - Konflikthåndtering - Kollegial supervision - Sparring og vejledning på pædagogisk og didaktisk planlægning og processer - Videndeling - Evaluering - Færre sygedage og "Langtidsfriskhed på arbejdspladsen" - Fusionsprocesser - Kompetencebeskrivelser - MUS - Mødefacilitering og -ledelse - Samarbejder i skolebestyrelser.