Den systemteoretiske metode

Intet kan forstås isoleret - alt hænger sammen.
Intet kan forstås isoleret - heller ikke de problemer og udfordringer man som medarbejder, leder, bestyrelse eller kommune skal medvirke til at løse eller står over for. Den systemteoretiske tænkning sørger for rum til refleksion, så problemer undersøges fra flere positioner og perspektiver.

De mange verdensopfattelser og sandheder.
Hvert ”system”/individ ser verden fra sit eget perspektiv og har sin eget verdensopfattelse – den systemiske tænkning søger at forbinde og skabe indsigt i disse mangfoldige relationer og opfattelser om, hvordan man kan opfatte det enkelte menneske og dets forhold til andre.
Der er ikke kun èn sandhed, men mange sandheder og fortællinger (fra universum til multi-versum; Maturana). Vi skaber vores egen virkelighed.

Hele systemer og relationer mellem mennesker.
Nogle af fællestrækkene indenfor det systemiske er, at der tænkes i hele systemer og relationer mellem menneskene. Relationerne - de måder vi er sammen på og betydningen heraf - er i fokus, og ingen relationer kan pr. definition være ens. Hver helhed og alle relationer er nye, og derfor starter hver konsulentopgave også forfra hver gang.

Involvering af alle parter fra start til slut.
Det betyder aktiv involvering af alle parter fra start til slut. Eksempelvis kræver forandringsprocesser, at medarbejderne får indflydelse, men ikke mindst ansvar for processen helt fra starten. Taler vi f.eks. om udvikling af eksisterende selv- eller medstyrende grupper, vil hver eneste gruppe fungere forskelligt med hver deres forcer og problemområder. Udviklingen må derfor tage udgangspunkt i netop den enkelte gruppe, og medlemmerne her er de eneste, der reelt kan ændre på tingene og dermed sikre udvikling.

Hovedforskelle i den traditionelle og den systemiske tankegang.
Der er nogle hovedforskelle i den traditionelle og den systemiske tankegang, og begge tankegange kan bruges ud fra en filosofi om ”hver ting til sin tid”.

Traditionel / lineær tankegang

Systemisk tankegang

konkrete problemstillinger metaforer og muligheder
fokus på den enkelte fokus på relationerne
fokus på enkeltdele fokus på helheder
søger årsager og forklaringer forstå mønstre og sammenhænge
forstå problemet forstå systemet
eksperter og diagnostikere proceskonsulenter
lære metoder lære at lære
involverer de ansvarlige involverer alle
store forandringer trinvis udvikling
revolution evolution


Sproget og ord skaber virkeligheden.
Systemisk tænkning handler meget om det sprog vi bruger. Sproget og ord skaber virkeligheden. Derfor gælder det også om at stille ind på og snakke om fremtiden og de mål, man gerne vil nå sammen med andre. Fokus flyttes væk fra fortiden og problemområderne, da det er i fremtiden, at potentialerne kan udfoldes.

Kontekstafklaring
Kontekstafklaring er et systemisk nøglebegreb. Mange samtaler løber af sporet, fordi konteksten og forståelsesrammen ikke er afklaret. Den systemiske tænkning sørger altid for at kontekstafklare: Hvor er vi? - Hvad er situationen? - Hvad er formålet? - Hvilke sammenhænge – systemer – indgår vi i? - Hvem er involveret?

Systemisk tænkning forbinder tanker og følelser, teori og praksis.